Európska legislatíva ochrany rastlín

Rastliny, ktoré pestujeme a predávame  v záhradnom centre a cez náš eshop sú pravidelne kontrolované ÚSTREDNÝM KONTROLNÝM A SKÚŠOBNÝM ÚSTAVOM POĽNOHOSPODÁRSTVA Slovenskej republiky (ÚKSÚP). 

Odbor ochrany rastlín ÚKSÚP zabezpečuje úlohy vyplývajúce z právnych predpisov Národnej rady Slovenskej republiky a právnych predpisov Európskej únie.