Vresy, vresovce

Vres obyčajný alebo staršie šedivník Calluna Vulgaris. Kyslomilná trvalka – nízkorastúci ker na chudobných pôdach. Vresovec Erica má oproti vresu menšie listy.

Vresy, vresovce