Správny podpník pre ovocný strom

okt 26, 2022

Pri výbere ovocných stromov do záhrady si vyberáme nie len vhodnú odrodu, ale aj ten správny podpník pre vás. Na grafike vidíte predpokladanú výšku daných druhov stromov na jednotlivých podpníkoch.

Druhy podpníkov

Pre rôzne druhy ovocných drevín poznáme viaceré druhy podpníkov. Pre lepšiu orientáciu pripájame aj zoznam.

Jabloň

 • A2: dorastá do približnej výšky 5 – 6 metrov. Silno rastúci podpník. Po zakorenení je vhodný na pestovanie bez opory. Vhodný do svahov, dobre zakoreňuje. Zvláda aj suchšie a horšie pôdne podmienky. Odolný aj voči mrazom. Do rodivosti nastupuje neskôr, cca po 3 – 4 rokoch.
 • MM111: dorastá až do výšky 5 metrov. Stredne silno rastúci podpník so silným koreňovým systémom. Do rodivosti stúpi až 3.-4. rok. Najčastejší pre stĺpovité jablone. Vysádzame do radov 3-4 m od seba, rozostupy stromov by mali byť 0,8-1,5 metrové.
 • MM106: dorastá do výšky 3 až 4,5 metre. Stredne rastúci podpník so silným koreňovým systémom. Do rodivosti stúpi skoro, prináša vysoké úrody. Je odolný voči mrazom ako aj voči voške krvavej. Nemá rád sucho, avšak nie je náročný na pôdu – podpník vhodný aj do kamenistých, vlhkých pôd.
 • M7:  podobný ako podpník M9. Má bohatý koreňový systém, vhodný aj do chudobnejších pôd, potrebuje menej závlahy.
 • M26: dorastá do výšky 3 až 4 metre. Slabo až stredne silno rastúci podpník, nie je celkom stabilný, vždy vyžaduje oporu. Do rodivosti vstúpi skoro, prináša vysoké úrody. Je odolný voči mrazom.
 • M9: dorastá do výšky okolo 3 metre. Pomaly rastúci podpník s plytkým koreňovým systémom, vyžaduje oporu. Do rodivosti stúpi skoro, prináša vysokú úrodu. Je odolný voči mrazom. V období sucha vyžaduje zálievku.

Hruška

 • Hruška planá: dorastá do približnej výšky 6 metrov. Bujne rastúci podpník, hlboko zapúšťajúci korene, vhodný do vyšších polôh, svahovitých záhrad, nevyžaduje oporu.
 • Hruška Kavkazská: dorastá do približnej výšky 5 – 6 metra. Vzrastom menší ako plánka, alebo semenáč. Do rodivosti vstupuje neskôr. Vysoko odolný voči mrazu a chorobám.. Má bohatý koreňový systém.
 • Dula: dorastá do približnej výšky 4 metrov. Slabo rastúci podpník s plytkou koreňovou sústavou, vhodný pre rovinaté pozemky s možnosťou doplnkovej závlahy. Zoslabuje rast naštepených kultúrnych odrôd hrušiek a urýchľuje ich nástup do rodivosti.

Slivky , Marhule , Broskyne a nektárinky

 • Myrobalán: dorastá do výšky okolo 5 metrov. Bujne rastúci podpník, využíva sa najmä pre slivky, ringlóty, v menšom množstve pre marhule, hlboko korení, dobre znáša ťažšie pôdy.
 • Wangenheim: dorastá do výšky 4,5 metra. Slaborastúce podpníky vhodné najmä pre slivky a marhule, stromy sa dajú pestovať v „stĺpovitom tvare“ resp. odborne nazvané, formou „štíhleho vretena“
 • St. Julien : dorastá do výšky okolo 4 metrov. Stredne rastúci podpník ( zhruba o 30% ako myrobalán ), vhodný pre slivky, marhule a broskyne
 • Rakoniewická: dorastá do výšky okolo 2,5 metrov. Je broskyňový semenáč, nájdený v Poľsku, je veľmi odolný voči kučeravosti, veľmi dobre korení po zasadení. Vyžaduje si prebierku plodov.

Čerešne a višne

 • Čerešňa vtáčia: dorastá do výšky 5,5 metra. Mohutný a rýchly rast podpníka. Charakteristický silným rastom avšak neskorším nástupom do rodivosti. Mrazuvzdorný, pomerne nenáročný na pôdu.
 • Mahalebka: rastie do výšky cca 4,5 metre. Vhodný podpník aj pre višne. Je to stredne až pomaly rastúci podpník oproti čer. vtáčej. Dolný voči suchším podmienkam a chloróze. Stredne skorý nástup do rodivosti.
 • Colt: dorastajú do výšky 4 metrov. Stredne rýchlo rastúci podpník vhodný aj na vyššie pestovateľské tvary. Je menej náročný na pôdne podmienky, dobre odolný voči mrazu, nástup do rodivosti rýchly. Rastú o 25% pomalšie ako čer. vtáčia. Vhodné pre všetky pestovateľské tvary, do akýchkoľvek podmienok.
 • Gisela 5: dorastajú do výšky 3,5 metra. Pomaly rastúci podpník pre čerešne, vhodný na pestovanie štíhleho vretena, pre malé stromy do záhrady. Flexibilita na adaptáciu, akékoľvek pôdne podmienky, odolnosť voči mrazu, rýchli nástup do rodivosti.  O 50% pomalší rast ako u čerešni vtáčej.
 • Gisela 6: dorastajú do výšky 3 metrov. Zabezpečuje stredne silný rast, koreňový systém s dostatkom koreňových vlásočníc je veľmi dobrý. Je vhodný pre zakrslé a stlpovité odrody vysádzaných do dobre živených pôd. Odolný voči mrazu.

Orech

Semenáč: dorastajú do výšky 10 – 12 metrov. Zabezpečuje silný rast, koreňový systém s dostatkom koreňových vlásočníc je veľmi dobrý. Je vhodný pre vyššie odrody vysádzaných do dobre živených pôd. Odolný voči mrazu.

Tradičné druhy ovocných stromov aj novinky

Šľachtenie ovocných druhov ide veľmi rýchlo dopredu, dovoz od pestovateľov je pomerne široký a taktiež výber je stále bohatší. Odporúčame a zdôrazňujeme, pri kupovaní a objednávaní sa vždy pýtajte, či je vhodná odroda do vyšších polôh, či je mrazu a vetru odolná a hlavne, či je samoopelivá, keď si kupujete len jeden stromček z niektorého ovocného druhu. Pri viacerých druhoch odporúčame kombináciu odrôd. Pri výbere v pohodlí domova si môžete prezrieť aj našu jesennú ponuku na sezónu jeseň 2022, ktorú nájdete na tomto linku. Radi vás privítame aj v Záhradnom centre Garden Team v Bytči, kde Vám náš personál ochotne poradí s výberom toho správneho stromčeka pre vás.