Trávniky – trávnik v záhrade

Trávniky v záhrade, parku a na verejných priestranstvách. Výsev, založenie trávnika, trávny koberec, údržba trávnika a starostlivosť o trávnik správne postupy.

Či sa použije na založenie trávnika výsev, mačinovanie (trávny koberec) alebo hydroosev, je trávnik často základným prvkom dotvárajúcim celok priestoru záhrady, parku alebo exteriéru domu.

Zdravý a dobre udržiavaný trávnik je príťažlivou atrakciou, ktorá poskytuje voľný priestor, v ktorom sa človek môže prechádzať, hrať či odpočívať.

Na začiatku je potrebné povedať, že je jedným z najnáročnejších prvkov zelene vôbec. Pokiaľ ste si už niekedy úspešne nejaký trávnik založili, časom ste sa presvedčili, že až správna údržba nám dáva skutočný vzhľad požadovaného alebo očakávaného typu. Chyby urobené pri zakladaní trávnika sa dajú veľakrát ešte napraviť správnou údržbou, pokiaľ to nie sú samozrejme chyby zásadné.

Založenie trávnika

Ponúkame Vám založenie trávnika tromi spôsobmi:

založenie trávnika výsevom

založenie trávnika mačinovaním (trávne koberce)

hydroosev

Založenie trávnika – bez závlahy je ideálne vysievať v 2 termínoch približne v apríli, máji a asi od polovice septembra až do polovice októbra. Súvisí to s nižšími teplotami a vyšším podielom prirodzených zrážok. Pokiaľ máte závlahu môžete trávniky zakladať od apríla do novembra podľa počasia. Vyberte si správne trávové semeno. Kvalitná trávna zmes by mala spĺňať predpoklady budúceho využitia trávnika. Trávne zmesi vyberáme na suchšie stanovištia, tienisté, či slnečné, viac či menej zaťažované plochy. Trávne semená sa tiež rozlišujú podľa vzhľadu – golfová, parková, lúčna zmes a iné. Na 1m2 použite približne 25 g semien. Trávové semeno rozhadzujte v dvoch na seba kolmých smeroch. Následne plochu uvalcujte valcom. Výdatná a pravidelná zálievka je veľmi dôležitá, trávnik tak vzíde asi po 10 dňoch.

Či už zakladáme trávnik výsevom, alebo pokladáme trávne koberce, začneme prípravou pôdy. Na ploche, kde bude budúci trávnik vyzbierame všetky kamene. Manuálne odstránime buriny aj s koreňmi, alebo použijeme vhodné herbicídy. Pôdu pred zakladaním trávnika treba dokonale skypriť, urovnať a utužiť.

Dokonalý trávnik dosiahneme iba vysokými vstupmi od prípravy pôdy cez intenzívnu závlahu a časté kosenie. Správny prísun NPK počas vegetácie – hnojenie, vertikutácia, aerifikácia, použitie vhodných herbicídov.

Výsev trávnika

Trávnikové rekultivátory ROTADAIRON znamenajú založenie trávnika na jediný prejazd traktora. Frézovanie a rozpracovanie zeminy, premiešanie biomasy, odstránenie kameňov, nivelácia – vyrovnanie terénnych nerovností a valcovanie. S doplnením sejačky ešte i presný výsev trávneho semena a jeho zapravenie do pôdy. Toto všetko dokážu stroje ROTADAIRON i v tých najtvrdších, na prvý pohľad až nemožných podmienkach.

Vysievame trávu

 1. Po dôkladnom aj viacfázovom odburinení plochy, zrýľovaní a vylepšení pôdy pohrabeme. Tento krok je rovnaký pri výseve i pri ukladaní koberca
 2. Semeno vysejeme ručne alebo pomocou výsevného vozíka. Hrabľami ho zľahka „zasekáme“ do pôdy.
 3. Aplikujeme štartovacie hnojivo – pre rýchlejšie klíčenie osiva
 4. Povrch povalcujeme, čím sa semeno usadí v pôde a zníži sa aj riziko jeho odfúknutia či vyzobávaním vtákmi.
 5. Zabezpečíme pravidelnú a intenzívnu ručnú alebo automatickú zálievku. V porovnaní s dospelým trávnikom je častejšia a menej intenzívna.
Výsev trávnika Dairon
Výsev trávnika

Trávny koberec - mačinovanie

Založenie trávnika mačinovaním: Prípravu pôdy pod mačinu musíme previesť podobne starostlivo ako pri zakladaní trávnika výsevom. Pôda musí byť dostatočne zásobená živinami a odburinená od vytrvalých plevelov. Ideálne je keď sa dlhšie pred pokládkou trávneho koberca odstránia buriny totálnym herbicídom napr. (Round up , Kaput Green ). Do pôdy zapracovávame trávnikové substráty v kombinácii so zeolitom a effecom. Výška terénu vzhľadom ku spevneným plochám by mala byť 3cm nižšie ako sú osadené obrubníky. Po položení pásy zavalcujeme a dostatočne zavlažíme. Zakladanie trávnika mačinovaním sa môže počas celého roka pokiaľ má zákazník závlahu. Ak nie ideálny je koniec leta a jeseň, keď už nie je veľmi teplo a je dostatok zrážok. Ale nevylučujú sa ani iné mesiace behom vegetačného obdobia. Po prvom mesiaci trávne koberce prihnojíme, a začneme kosiť až keď výška trávy dosiahne 50 mm.
Kladenie hotovej mačiny má niekoľko výhod: rýchlosť, okamžitý estetický efekt alebo vytvorenie novej plochy pôdy. Zabraňuje vodnej alebo veternej erózii, odpadajú problémy s odburiňovaním po výseve. Nemusíme sa zdržiavať zostavovaním trávnych zmesí, možnosť okamžitej regenerácie poškodených plôch.

Ukladáme trávny koberec

 1. Pripravíme kvalitne podklad ako pri výseve, akurát keď máme nejaké ohraničenie trávnika (obrubníky) terén upravíme o 3cm nižšie ako je výška ohraničenia.
 2. Na upravenú pôdu položíme sieť proti krtom
 3. Pásy ukladáme čo najtesnejšie ku sebe a ako tehly tzv. na väzbu aby sa kratšie línie nestretli
 4. Obzvlášť záležať si dáme na spojoch koberca, musia sa tesne dotýkať, aby v týchto miestach tráva nevysychala.
 5. Ak máme pevný okraj plochy (chodník, obruba, terasa) koberec dôsledne položíme. Až potom ho ostrým nožom odrežeme podľa potreby.
 6. Po položení je veľmi dôležitá zálievka. Tráva musí byť ako špongia niekoľko dní, aby sa dobre zakorenila do podkladu.
Ukladanie trávneho koberca
Výsev trávnika

Hydroosev

Je to proces miešania osiva, mulčovacieho materiálu, fixátoru, hnojiva a vody v správnom pomere vo vnútri nádrže zariadenia. Do zmesi sa obyčajne pridáva farbivo, pre presné určenie vysiatej pôdy. Po zmiešaní materiálov hydroosevu v nádrži zariadenia nasleduje postrek homogénnej suspenzie na určené riešené plochy. Nástrek osiva sa aplikuje vysokým tlakom pomocou hadice a mulčovacie materiály. Fixátory pomáhajú udržiavať osivo v mieste nastriekania dovtedy pokiaľ trávny porast nevyklíči.
Takto založený trávny porast chráni osievané plochy proti erózii. Zároveň má aj estetickú a protiprašnú funkciu.
Na mnohých miestach so sťaženým prístupom je hydroosev jediným riešením na založenie trávneho porastu. Výsev je v tomto prípade veľmi bezpečný a veľmi racionálny a stáva sa úspešnou alternatívou založenia trávnika. Trávny druh a odroda v tomto type výsevu nie sú presne limitované. Skôr sa vyberá podľa účelu, na ktorý má vysievaná plocha slúžiť.

Aplikácia hydroosevu

Najčastejšie sa hydroosevom vysievajú:
 • eróziou poškodené pozemky
 • svahy okolo diaľnic a priehrad
 • parky, priemyselné zóny
 • lyžiarske zjazdovky, športové areály, golfové – ihriská
 • skládky odpadu
 • extrémne terény
 • hydroosev pred aplikáciou
  hydroosev po aplikácii

  Hydroosev

  Hydroosev a detailnejšie informácie o vysievaní trávnika metódou hydroosevu

  Trávny koberec alebo výsev trávnika?

  Pri zakladaní nového, ale aj pri rekonštrukcii veľmi poškodeného trávnika iste zvažujete, ktorý spôsob založenia je lepší. Hoci sa na prvý pohľad zdá, že výsev je cenovo priaznivejší variant, na krásnu zelenú plochu, na ktorú sa dá bezproblémovo vstúpiť si budete musieť počkať niekoľko týždňov. Naopak, pri položení trávneho koberca sa za jediný deň dočkáme zelenej záhrady. Nehrozí ani splavovanie osiva dažďom. Výsevom sa odporúčajú zakladať veľké plochy trávnikov. Či už zakladáme výsevom, alebo mačinovaním (trávne koberce) kľúčové je zabezpečiť intenzívnu zálievku na dennej báze.

  Dokonalý trávnik ako neprirodzená kultúra patrí k najnáročnejším prvkom v záhrade
  Garden Team

  Trávnik hlavné zásady a postupy pri údržbe

  • Hnojenie s vysokým obsahom dusíka - N

   (hneď ako zlezie posledný sneh ešte pred samotnou vertikutáciou)

  • Kosenie
  • Vertikutácia trávnika (priečny rez)
  • Aerifikácia trávnika (prevzdušnenie)
  • Aplikácia piesku, alebo zeolitu na trávnik
  • Regenerácia poškodených plôch

   (miešanie substrátu a regeneračného osiva a presypanie poškodených plôch a následné smykovanie)

  • Valcovanie plochy
  • Hnojenie trávnika
  • Zavlažovanie
  • Odburiňovanie trávnika
  • Ochrana proti chorobám a škodcom

  Trávnik choroby a škodcovia

  náš tím pripravil pre Vás brožúru v PDF na stiahnutie o chorobách a škodcoch trávnika.

  Hnojenie s vysokým obsahom dusíka - N

  Na jar hneď po zlezení posledných kúskov snehu odporučujeme naštartovať trávnik hnojivom s vysokým obsahom dusíka. Najčastejšie používame z lacnejších alternatív hnojív pre veľké plochy hnojivo Complex 20-10-8+12SO₃. Alebo drahšiu alternatívu hnojiva Sportmaster High N 26-5-11+2MGO.

  Foto Complex 20 10 8+12 SO3

  Complex 20-10-8+12 SO3

  je NPK hnojivo s vysokým obsahom dusíka s prídavkom horčíka a síry, pričom väčšinu fosforu a síry obsahuje vo vodorozpustnej forme. – Vysoká mechanická odolnosť zaručuje stabilitu počas skladovania a manipulácie – Vodorozpustné živiny sú okamžite dostupné pre rastlinu – Ľahko dostupné živiny z pôdneho sorpčného komplexu – Presné dávkovanie
  Sportmaster High N 26 5 11+2MgO

  Sportmaster High N 26-5-11+2MgO

  Sportsmaster CRF je rad hnojív s riadeným uvoľňovaním živín, s dĺžkou pôsobenia 2-3 mesiace, ktoré obsahuje granule normálnej veľkosti. Každá granule obsahuje kombináciu obaľovaného a neobaľovaného dusíku. Niektoré produkty z radu Sportsmaster CRF obsahujú i fosfor a draslík s riadeným uvoľňovaním. Tie sú určené pre podporu rastu koreňov a k spevneniu listov na dlhšiu dobu. Rad hnojív Sportsmaster CRF je ideálny pre trávniky s výškou kosenia nad 12mm.Pokiaľ hľadáte produkt s dobou pôsobení 2-3 mesiace, je Sportsmaster CRF v porovnaní s konvenčnými hnojivami ideálna voľba najmä preto, že pomáha udržať trávnik zelený po dlhšiu dobu.

  Trávnik kosenie

  Kosenie patrí k základným údržbovým operáciám, ktoré sa robí pri všetkých typoch trávnikov, len v rozličnej frekvencii. Kvalita kosenia rozhoduje o ich kvalite a kvalita zase o ich vzhľade . Pokiaľ sme pohnojili skoro na jar trávnik už za pár týždňov prívalom pekného slnečného počasia sa nám začne krásne zelenať a vyrastie o nejakú dĺžku. Pred samotnou vertikutáciou odporúčame trávnik najprv pokosiť a potom previesť samotné prerezávanie trávnika.

  Hlavné zásady pri kosení trávnikov počas roka

  • Nikdy neodkosiť viac ako 1/3 listovej plochy
  • Rez musí byť hladký , rovný – dôležité je to pri nízko kosených trávnikoch. Nezabudnite pripraviť a nabrúsiť nože kosačky už počas zimy.
  • Ak máte doma nízko kosený trávnik tým viac výživy bude potrebovať inak redne a machovatie.
  • Nezabudnite striedať smer kosenia
  Kosenie trávnika záhradným traktorom
  Kosenie trávnika vretenovou kosačkou

  Trávnik vertikutácia

  Bežné kosačky strihajú k spravidla horizontálne. Keďže už máte trávnik pokosený nasleduje ďalší úkon – vertikutácia. Vertikutačné stroje majú vertikálne nože pripravené na kotúči stroja a režú zvisle, čiže prerežú zbytky ostrihanej trávy a výhonky, ktoré sa na nich zhromaždili. Tieto zbytky tráv by časom vytvorili nad povrchom pôdy nežiadúcu vrstvu organickej substancie a spôsobili by splstnatenie trávnika. Pri silnom splstnatení sa voda dostáva ku koreňom oveľa pomalšie a vznikajú tak veľké straty vody výparom. Ďalším dôvodom na vertikálny rez je, že ku koreňom ľahšie vniká hnojivo a vzduch. V neposlednom rade vertikutáciou potláčame rast dvojklíčnolistových burín predovšetkým s veľkými listami, ktoré sa pri vertikálnom reze viackrát prerežú a tým sa kultúry vytlačia.
  Vertikutácia neznamená prevzdušnenie pôdy, pretože nože vertikutátora prenikajú iba 5 mm do hĺbky.

  Používame vertikutátor : značky Jeff

  Vertikutácia trávnika rezanie
  verikutácia trávnika vertikálne rezanie

  Aerifikácia - prevzdušnenie

  Aerifikácia, čiže prevzdušňovanie trávnika, je operácia, ktorou trávniku zabezpečíte optimálny prísun vzduchu a ideálny organický život vo vrchnej vrstve pôdy. V anaeróbnom prostredí totiž žiadny mikroživot nefunguje — odumreté časti rastlín sa nerozkladajú a váš trávnik sa bude dusiť. Takýto stav nastáva veľmi často z dôvodu prílišného zhutnenia pôdy – to znamená intenzívnym využívaním trávnika a prehnojovaním minerálnymi hnojivami.
  Tomu má zabrániť práve dôsledná aerifikácia, na ktorú sa používajú špeciálne nástroje — takzvané prevzdušňovače, alias aerifikátory. Tie vytvárajú v pôde vertikálne diery zvyčajne do hĺbky 5-8 cm (niektoré dokonca až 15 cm). Takto sa do pôdy opäť dostáva vzduch, ktorý opätovne naštartuje činnosť pôdnych mikroorganizmov a dážďoviek. Ideálne obdobie pre prevzdušnenie je jeseň (na prelome septembra a októbra).

  aerifikácia prevzdušnenie trávnika
  aerifikácia prevzdušnenie trávnika válčeky

  Valcovanie trávnika

  Ľahkým valcovaním sa urovnáva povrch pôdy a obnovuje sa prerušená kapilarita. Korene trávy bývajú uvoľnené po mrazoch, alebo pri rozdiele vonkajších jarných teplôt. Časté valcovanie na ílovitých a ťažkých pôdach môže byť škodlivé. Valcovanie používame aj po jarných regeneráciách trávnika kde potrebujeme dorovnať jamy alebo prepadliská.

  válcovanie trávnika
  válcovanie trávnika po zime

  Hnojenie trávnika

  Hnojenie a správna výživa totiž zodpovedá za optimálny rast trávnika, jeho farbu, prezimovanie aj odolnosť voči záťaži, chorobám a škodcom a len tak ledabolo pohnojený trávnik, v zmysle niekedy, keď si naň práve spomeniete, z neho výstavný kus teda neurobí.
  Kosením trávy z trávnikovej plochy živiny odoberáte (a tie stále nevyhnutne potrebuje pre svoj rast a vývoj). Pre vašu lepšiu predstavu – za každý kilogram skosenej trávy prichádzate približne o 30 gramov dusíka, 20 gramov draslíka a 10 gramov fosforu!
  Hnojením však nezabezpečujete len optimálny rast trávnika, ale ako sme už spomínali aj farbu, správny vývin koreňovej sústavy a s tým súvisiace prezimovanie, odolnosť voči zaťažovaniu či schopnosť konkurovať burinám.
  Pre trávnik je dôležitý počas roka prísun živín NPK (dusík , fosfor, draslík) v správnom pomere. Na jar potrebuje trávnik veľa N, v letnom období F a na jeseň K. Okrem základných NPK Živín potrebuje trávnik aj Mg, S, CA (horčík, síra, vápnik) a stopové prvky železo, meď mangán.

  hnojenie trávnika
  hnojenie trávnika rozmetačom

  Kedy hnojiť trávnik?

  Hnojenie je operácia, ktorú môžete vykonať hneď na jar – samozrejme podľa počasia. Po prevzdušnení trávnika (vertikutácii) , ktorá zbaví váš trávnik plsti môžete začať aj s hnojením. Pokojne už niekedy koncom marca. Ak máte obavy, že je to priskoro, nemusíte – rastlina reaguje na hnojivo až pri určitej teplote (konkrétne tráva začína rásť pri teplote 6 ºC).
  Trávniky extenzívne – teda menej náročné na údržbu stačí väčšinou hnojiť 2-3 x za rok. Pri intenzívnejšie využívaných trávnikoch s kosením aspoň raz za 1-2 týždne by sa malo počas vegetácie hnojiť približne raz za mesiac – to znamená od apríla do októbra, 6-7 x za rok.
  Takisto je rozdiel na akom podklade trávnik rastie. Keďže pri najčastejšie využívaných priemyselných hnojivách je dusík pre rastliny prístupný len 2-4 týždne (dusík „zmizne“ ako spotrebou samotnými rastlinami, tak aj vyplavením), po tejto dobe trávniku bude tento minerál jednoducho chýbať (prejaví sa to spomalením až zastavením rastu a žltnutím). Na piesčitých pôdach k tomu dôjde skôr, na ťažších hlinitých neskôr.

  Jarné hnojenie

  • pri novozaložených trávnikoch by sa malo ako prvé hnojenie použiť hnojivo s vyšším obsahom fosforu aby sa podporila tvorba koreňov
  • pri starších trávnikoch jarné hnojenie spočíva v aplikácii hnojív s vysokým obsahom dusíka na rýchlejšie naštartovanie rastu

  Letné hnojenie

  • počas hlavného vegetačného obdobia by sa mali použiť hnojivá s vyšším obsahom rýchlopôsobiaceho ale aj zásobného dusíka na podporu zdravého rastu a optimálneho odnožovania tráv

  Jesenné hnojenie

  • v jeseni sa aplikuje hnojivo s vyšším obsahom draslíka, práve tento prvok podporí lepšie vyzretie pletív a tak aj odolnosť trávnika voči zime

  Zavlažovanie trávnika

  Zavlažovací systém – Moderné riešenie závlahy pre každú záhradu. V ponuke máme kompletný sortiment komponentov pre automatické závlahy – trysky, postrekovače, elektromagnetické ventily, ovládacie jednotky, potrubia atď. Automatické zavlažovanie, či už nadzemné, alebo podzemné, šetrí čas ako aj spotrebu vody. Minie sa zaručene menej vody, ako pri polievaní ručne. Vďaka rovnomernému a presnému dávkovaniu vody. Kvapky závlahy sú podobné dažďovým. Pričom dážď nenaprogramujete, ale závlahu áno.
  závlaha trávnika
  závlažovanie trávnika v záhrade

  Trávnik odburiňovanie a postreky

  Trávnik nestačí len dobre založiť z kvalitného osiva. Venujeme dostatočnú starostlivosť tiež jeho udržaniu bez burinných rastlín. Včasné a dôkladné odburinenie je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti.

  Chemické odburinenie trávnika

  Je najrýchlejší a najúčinnejší spôsob likvidácie burín z trávnika. K tomu slúžia selektívne herbicídy, ktoré účinkujú iba na dvojklíčnolistové rastliny (trávnikovú burinu) – jednoklíčnolistovým trávam neškodia. Keďže sa jedná o systémové herbicídy, prenikajú aj do koreňov, takže rastlinu úplne zničia. Výsledok sa dostaví už za niekoľko dní.
  odstraňovanie buriny
  postrek trávnika

  Svieži trávnik

  Každý sa cíti príjemne v záhrade so sviežim trávnikom a zdravými rastlinami. Udržať záhradu vo výbornej kondícii, počas celej sezóny, pomáha automatický zavlažovací systém. Závlaha vylepšuje vzhľad záhrady a udržiava rastliny v dobrom zdravotnom stave. Závlaha v letnom a suchom období skvalitňuje celkovú atmosféru a klímu v záhrade.

  Spoznajte naše realizácie záhrad

  Máte otázky?

  GDPR