Regenerácia futbalových ihrísk

Postup regenerácie futbalového trávnika:

  • Aplikácia selektívneho herbicídu
  • Vertikutácia (prerezávanie trávnika)
  • Prevzdušnenie (Verti – Quake®)
  • Aplikácia hnojiva
  • Aerifikácia (Verti – Drain®)
  • Pieskovanie (Top-dressing)
  • Smykovanie
  • Regeneračný dosev (Overseeder®)
  • Podrezávanie trávneho drnu

Aplikácia selektívneho herbicídu

Ako prvý krok regenerácie trávnika je odstránenie dvojkličnolistových burín / ďatelina, púpava ,skorocel , sedmikráska……/ Ihrisko striekame postrekom naširoko ramenovým postrekovačom so záberom 6 m selektívnym herbicídom npr. Bofix prípade kombinácie. Tento krok je vhodné vykonať cca 14 dní pred začiatkom regenerácie aby došlo k odumretiu nežiaducich rastlín.

Vertikutácia – prerezávanie trávnika

Je ošetrenie nadzemnej časti trávnika odstránenie trávnej plste / starina, odumreté časti rastlín, machy , pokosená tráva / . Stroj v jednom prejazde vykonáva štyri operácie , kosí, reže , zberá plsť a valcuje . Po vertikutácii dochádza k zlepšeniu prístupu vody ,žívín a svetla . Podporí sa odnožovanie a trávnik sa dostáva do lepšej kondície.

Prevzdušnenie (Verti- Quake®) /zemetrasenie/ – je stroj, ktorý prevzdušňuje zhutnenú pôdu pomocou nožov. Ich pohyb a pohyb celého stroja spôsobuje vznik rázovitých vĺn, ktoré spôsobujú rozrušenie pôdy do strán a pritom pôda zostáva neporušená.

 

Verti-Quake – zemetrasenie – NOVINKA!

Prevzdušnenie (Verti- Quake®) /zemetrasenie/ – je stroj, ktorý prevzdušňuje zhutnenú pôdu pomocou nožov. Ich pohyb a pohyb celého stroja spôsobuje vznik rázovitých vĺn, ktoré spôsobujú rozrušenie pôdy do strán a pritom pôda zostáva neporušená.

Aplikácia hnojiva

Výživa trávnika tvorí neoddeliteĺnú súčasť pravidelnej straostlivosti o trávnatú plochu. Aplikácia hnojív na trávnik sa vykonáva ručne vedeným profesionálnym aplikátorom hnojív (Accupro) v dávke cca 200 kg na futbalové ihrisko. Výhody hnojenia – výrazné zlepšenie distribúcie vody a živín ,podpora rastu koreňového systému , redukcia nákladov na zavlažovanie, fungicídy a hnojiva, celkovo zdravý a hustý trávny drn.

 

Aerifikácia – (Verti – drain®)
hĺbkové rozvoľnenie pôdy

Je unikátna patentovaná metóda podpovrchového prevzdušnenia a rozrušenia zhutneného substrátu. Pri hernej záťaži dochádza k neustálemu utláčaniu pôdneho profilu, znižuje sa množstvo pôdnych pórov, obmedzuje sa prístup vzduchu ku koreňom – trávnik prestáva rásť. Hĺbkovým prevzdušnením, vytvoríme vhodnejšie pôdne podmienky pre lepší vývoj koreňového systému, rýchlejšie a efektívnejšie vsakovanie, príjem vody a minerálnych látok a celkové zlepšenie kvality trávneho drnu.

Pieskovanie

Cieľom pieskovania je zlepšenie povrchovej časti ihriska, urovnanie drobných nerovností, vyplnenie vpichov po aerifikácii a vylepšenie zloženia vegetačnej vrstvy. Ihrisko sa pieskuje vhodnou frakciou piesku 0-4 mm pre udržanie priepustnosti a spevnenie povrchu, obvykle v množstve 25ton, ale je možné aplikovať aj 50 ton podľa značných možností. Piesok sa na povrch ihriska aplikuje samonakladacou pieskovačkou o šírke 150cm. Piesok je rovnomerne rozprestretý po celej hracej ploche

Smykovanie

Slúži na zapravenie a rovnomerné rozprestretie piesku na ihrisku. Smykovanie sa realizuje smykovacími sieťami, ktoré sú ťahané po trávniku traktorom. Smykovaním sa dorovnávajú menšie nerovnosti trávnika.

Regeneračný dosev – Overseeder®

Dosev kvalitného trávneho osiva značky DLF zložený z viacerých druhov klíčiacich mätohonov už za 6 dní. Dosiate osivo sa na trávniku rýchlo zapojí a do 3 týždňov sa trávnik zahustí. Tým sa stáva odolnejší voči zošlapávaniu a pri hustom trávnom drne je menšia pravdepodobnosť výskytu buriny. Dosev sa aplikuje pomocou profesionálnej sejačky Overseeder 2075 so záberom 2m. Osivo sa pomocou sejačky zapravuje do hĺbky 0,5-2 cm pod povrch. Jednotlivé semená prepadávajú klinovitou medzerou medzi kotúčmi a sú tak uvoľňované priamo v sieťovom lôžku. Tým je zaistená maximálna klíčivosť.

Podrezávanie trávneho drnu
trávny koberec

V prípade poškodenia brankovísk sa podreže trávny drn z priestoru za čiarami a následne sa vyznačí poškodená plocha a vyreže. Pripraví sa lôžko pred pokládkou mačiny . Vhodné je pôdu prefrézovať do hĺbky aspoň 5 cm a pridať zeolit a trávnikový substrát po pokládke sa drn povalcuje a následne zaleje. Taktiež je možná dodávka predpestovaného trávnika o rozmeroch dĺžka 1m a šírka 50 cm.

Následná starostlivosť o trávnik

Po skončení regenerácie musíme zabezpečiť kľudové obdobie trávnika na dobu aspoň 6 týždňov (lepšie 8 týždňov) intenzívneho zapestovania bez hernej záťaže. V prvom rade musíme dbať na dostatočné a rovnomerné zavlažovanie, pravidelné kosenie citlivým spôsobom aj hnojenie . Ako prvé aplikujeme hnojivo s vysokým obsahom fosforu na podporu rozvoja koreňov a rýchli vývoj dosiateho trávniku . Na konci zapestovania trávniku cca po 6 týždnoch aplikuje hnojivo s vyšším obsahom dusíku a mikroprvkami napr ProTurf. V prípade výskytu hubových chorôb napr. kornatky je potrebné aplikovať postrek napr. prípravkom amistar extra . Pred zimou je nutné aplikovať hnojivo s vysokým obsahom draslíka a aplikovať postrek proti plesni snežnej . Dĺžka regenerácia 7 dni závisí od aktuálneho počasia a predčasnej aplikácie prípravku proti dvojkličnolistovým burinám .

Plán hnojenia

Vzhľadom k vysokej zaťaženosti a častému koseniu pri športových trávnikoch je nutné dodávať živiny v správnych dávkach a vhodným výberom hnojiva.

Entec

Entec 26 (26 N + 13 S) – Univerzálne hnojivo na trávniky, ktoré sa aplikuje na trávniky ako prvé (marec). Entec obsahuje vysoký obsah dusíka N, ktorý je po zime pre trávnik najpotrebnejší. Entec je moderné dusíkaté hnojivo, ktoré obsahuje inhibítor nitrifikácie (DMPP) novej generácie. Vyznačuje sa vyššou účinnosťou dodaného N a súčasne obmedzuje zaťaženie životného prostredia, znížením rizika vyplavovania nitrátov. Tým je umožnený častejší termín hnojenia. Entec súčasne plne pokrýva nároky rastlín na obsah S , kotrá je zložkou mnohých enzýmov a je neoddeliteľnou súčasťou syntézy bielkovín a chlorofylu.

ProTurf

ProTurf – sú dlhodobo pôsobiace hnojivá. Tieto produkty sú známe tým, že dokážu zaistiť zdravý a trvalý rast trávnikov po dobu až 2 mesiacov.

Výhody:
Rýchlo viditeľná reakcia trávnika (1-7 dní) a pri nízkych teplotách
Rozptýlenie granulí za 1-7 dní (vizuálne z povrchu trávnika)
Jemné granule (1,3 – 2,5 mm) homogénny obal a lepší účinok
Dusík sa uvoľňuje postupne – obal s technológiou Poly – S
Zvýšený obsah Ca a Mg pre lepšie vyfarbenie a rovnomerný rast
Ľahká aplikácia – produkty čisté , bezprašné a bez zápachu
Hnojivá ProTurf: ProTurf Jar : sa aplikuje v mesiacoch (marec, apríl, máj) ProTurf Jar (21 21-5-6 +2.5CaO +2.5MgO)
ProTurf Leto : (jún, júl, august) ProTurf leto (15 15-5-15+2CaO+2MgO)
ProTurf Jeseň: (september, október, november) ProTurf jeseň 12 12-5-20+2CaO+2MgO

Máte otázky?

GDPR

13 + 7 =