Regenerácia futbalových ihrísk

Postup regenerácie futbalového trávnika:

  • Aplikácia selektívneho herbicídu
  • Vertikutácia (prerezávanie trávnika)
  • Prevzdušnenie (Verti – Quake®)
  • Aerifikácia (Verti – Drain®)
  • Pieskovanie (Top-dressing)
  • Smykovanie
  • Regeneračný dosev (Overseeder®)
  • Podrezávanie trávneho drnu
  • Aplikácia hnojiva
športové trávniky kontakt

Aplikácia selektívneho herbicídu na trávnik

Ako prvý krok regenerácie trávnika je odstránenie dvojkličnolistových burín / ďatelina, púpava ,skorocel , sedmikráska……/ Ihrisko striekame postrekom naširoko ramenovým postrekovačom so záberom 6 m selektívnym herbicídom npr. Bofix prípade kombinácie. Tento krok je vhodné vykonať cca 14 dní pred začiatkom regenerácie aby došlo k odumretiu nežiaducich rastlín.

Vertikutácia – prerezávanie trávnika

Je ošetrenie nadzemnej časti trávnika odstránenie trávnej plste / starina, odumreté časti rastlín, machy , pokosená tráva / . Stroj v jednom prejazde vykonáva štyri operácie , kosí, reže , zberá plsť a valcuje . Po vertikutácii dochádza k zlepšeniu prístupu vody ,žívín a svetla . Podporí sa odnožovanie a trávnik sa dostáva do lepšej kondície.

Prevzdušnenie (Verti- Quake®) /zemetrasenie/ – je stroj, ktorý prevzdušňuje zhutnenú pôdu pomocou nožov. Ich pohyb a pohyb celého stroja spôsobuje vznik rázovitých vĺn, ktoré spôsobujú rozrušenie pôdy do strán a pritom pôda zostáva neporušená.

 

Verti-Quake – zemetrasenie

Prevzdušnenie (Verti- Quake®) /zemetrasenie/ – je stroj, ktorý prevzdušňuje zhutnenú pôdu pomocou nožov. Ich pohyb a pohyb celého stroja spôsobuje vznik rázovitých vĺn, ktoré spôsobujú rozrušenie pôdy do strán a pritom pôda zostáva neporušená.
 

Aerifikácia – (Verti – drain®)
hĺbkové rozvoľnenie pôdy

Je unikátna patentovaná metóda podpovrchového prevzdušnenia a rozrušenia zhutneného substrátu. Pri hernej záťaži dochádza k neustálemu utláčaniu pôdneho profilu, znižuje sa množstvo pôdnych pórov, obmedzuje sa prístup vzduchu ku koreňom – trávnik prestáva rásť. Hĺbkovým prevzdušnením, vytvoríme vhodnejšie pôdne podmienky pre lepší vývoj koreňového systému, rýchlejšie a efektívnejšie vsakovanie, príjem vody a minerálnych látok a celkové zlepšenie kvality trávneho drnu.

Pieskovanie

Cieľom pieskovania je zlepšenie povrchovej časti ihriska, urovnanie drobných nerovností, vyplnenie vpichov po aerifikácii a vylepšenie zloženia vegetačnej vrstvy. Ihrisko sa pieskuje vhodnou frakciou piesku 0-4 mm pre udržanie priepustnosti a spevnenie povrchu, obvykle v množstve 25ton, ale je možné aplikovať aj 50 ton podľa značných možností. Piesok sa na povrch ihriska aplikuje samonakladacou pieskovačkou o šírke 150cm. Piesok je rovnomerne rozprestretý po celej hracej ploche

Smykovanie

Slúži na zapravenie a rovnomerné rozprestretie piesku na ihrisku. Smykovanie sa realizuje smykovacími sieťami, ktoré sú ťahané po trávniku traktorom. Smykovaním sa dorovnávajú menšie nerovnosti trávnika.

Regeneračný dosev – Overseeder®

Dosev kvalitného trávneho osiva značky DLF zložený z viacerých druhov klíčiacich mätohonov už za 6 dní. Dosiate osivo sa na trávniku rýchlo zapojí a do 3 týždňov sa trávnik zahustí. Tým sa stáva odolnejší voči zošlapávaniu a pri hustom trávnom drne je menšia pravdepodobnosť výskytu buriny. Dosev sa aplikuje pomocou profesionálnej sejačky Overseeder 2075 so záberom 2m. Osivo sa pomocou sejačky zapravuje do hĺbky 0,5-2 cm pod povrch. Jednotlivé semená prepadávajú klinovitou medzerou medzi kotúčmi a sú tak uvoľňované priamo v sieťovom lôžku. Tým je zaistená maximálna klíčivosť.

Podrezávanie trávneho drnu
trávny koberec

V prípade poškodenia brankovísk sa podreže trávny drn z priestoru za čiarami a následne sa vyznačí poškodená plocha a vyreže. Pripraví sa lôžko pred pokládkou mačiny . Vhodné je pôdu prefrézovať do hĺbky aspoň 5 cm a pridať zeolit a trávnikový substrát po pokládke sa drn povalcuje a následne zaleje. Taktiež je možná dodávka predpestovaného trávnika o rozmeroch dĺžka 1m a šírka 50 cm.

Následná starostlivosť o trávnik

Po skončení regenerácie musíme zabezpečiť kľudové obdobie trávnika na dobu aspoň 6 týždňov (lepšie 8 týždňov) intenzívneho zapestovania bez hernej záťaže. V prvom rade musíme dbať na dostatočné a rovnomerné zavlažovanie, pravidelné kosenie citlivým spôsobom aj hnojenie . Ako prvé aplikujeme hnojivo s vysokým obsahom fosforu na podporu rozvoja koreňov a rýchli vývoj dosiateho trávniku . Na konci zapestovania trávniku cca po 6 týždnoch aplikuje hnojivo s vyšším obsahom dusíku a mikroprvkami napr ProTurf. V prípade výskytu hubových chorôb napr. kornatky je potrebné aplikovať postrek napr. prípravkom amistar extra . Pred zimou je nutné aplikovať hnojivo s vysokým obsahom draslíka a aplikovať postrek proti plesni snežnej . Dĺžka regenerácia 7 dni závisí od aktuálneho počasia a predčasnej aplikácie prípravku proti dvojkličnolistovým burinám .

Aplikácia hnojiva

Výživa trávnika tvorí neoddeliteĺnú súčasť pravidelnej straostlivosti o trávnatú plochu. Aplikácia hnojív na trávnik sa vykonáva ručne vedeným profesionálnym aplikátorom hnojív (Accupro) v dávke cca 200 kg na futbalové ihrisko. Výhody hnojenia – výrazné zlepšenie distribúcie vody a živín ,podpora rastu koreňového systému , redukcia nákladov na zavlažovanie, fungicídy a hnojiva, celkovo zdravý a hustý trávny drn.

Plán hnojenia

Vzhľadom k vysokej zaťaženosti a častému koseniu pri športových trávnikoch je nutné dodávať živiny v správnych dávkach a vhodným výberom hnojiva.

ProTurf

ProTurf – sú dlhodobo pôsobiace hnojivá. Tieto produkty sú známe tým, že dokážu zaistiť zdravý a trvalý rast trávnikov po dobu až 2 mesiacov.

Výhody:
Rýchlo viditeľná reakcia trávnika (1-7 dní) a pri nízkych teplotách
Rozptýlenie granulí za 1-7 dní (vizuálne z povrchu trávnika)
Jemné granule (1,3 – 2,5 mm) homogénny obal a lepší účinok
Dusík sa uvoľňuje postupne – obal s technológiou Poly – S
Zvýšený obsah Ca a Mg pre lepšie vyfarbenie a rovnomerný rast
Ľahká aplikácia – produkty čisté , bezprašné a bez zápachu
Hnojivá ProTurf: ProTurf Jar : sa aplikuje v mesiacoch (marec, apríl, máj) ProTurf Jar (21 21-5-6 +2.5CaO +2.5MgO)
ProTurf Leto : (jún, júl, august) ProTurf leto (15 15-5-15+2CaO+2MgO)
ProTurf Jeseň: (september, október, november) ProTurf jeseň 12 12-5-20+2CaO+2MgO

Máte otázky?

GDPR