Zelené strechy

Zelené strechy plné rastlín krok k udržateľnej energetickej budúcnosti, zlepšenie klímy a prostredia. Strešná záhrada extenzívna a intenzívna zelená strecha.
Sme členom Asociácia pre Zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Sme členom Asociácie pre Zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Krok k udržateľnej budúcnosti a živému mestskému prostrediu.

V súčasnom dynamickom svete, kde sa zvyšuje dôraz na ochranu životného prostredia a udržateľnosť, zelené strechy získavajú na popularite ako inovatívne riešenie pre mestské aj súkromné budovy. Táto ekologická technika prináša do urbanizovaných oblastí prírodné prvky, ktoré nielenže zlepšujú vizuálny vzhľad, ale majú aj mnoho ekonomických a environmentálnych výhod.

Čo sú zelené strechy ?

Zelená strecha, alebo inak strešná záhrada, je koncept, pri ktorom sa časť plochy strechy alebo celá strecha budovy pokrýva rastlinami, trávou, kvetmi a inými vegetačnými prvky. Táto inovatívna myšlienka sa stáva symbolom spojenia moderného mestského života s prírodou. Existujú dva hlavné typy zelených striech.

Extenzívna zelená strecha

Extenzívna zelená strecha

Extenzívna zelená strecha zahŕňa rastliny, ktorých výška je pomerne nízka, zvyčajne do 15 cm. Nižším rastlinám postačí aj nižšia vrstva substrátu. Vďaka tomu je na strechu vyvíjaná menšia záťaž, a tak je extenzívna strecha vhodná pre väčšinu striech. Na extenzívnej zelenej streche môžeme nájsť odolné typy rastlín, ktoré vyžadujú len minimálnu starostlivosť. Patria medzi ne rôzne skalničky ako skalné ruže (Sempervivum species) či rozchodníky (Sedum species). Dobre tolerujú sucho a iné extrémne podmienky.
Extenzívna zelená strecha plní len okrasné, prípadne izolačné účely. Je teda vhodná pre lokality s minimálnym zásahom človeka (po extenzívnej zelenej streche nekráčame). Zároveň nevyžaduje veľkú údržbu.

Intenzívna zelená strecha

Intenzívna zelená strecha

Intenzívna zelená strecha alebo strešná záhrada zahŕňa náročnejšiu záhradnú úpravu, môžeme do nej sadiť širší výber rastlín, ba dokonca aj stromy. Je to vďaka väčšej hrúbke pôdneho substrátu, do ktorého rastliny sadíme. Zvyčajne sa výška substrátu pohybuje medzi 30 až 100 centimetrami. Vďaka tomu celý systém dokáže veľmi účinne zadržiavať dažďovú vodu.
S väčším objemom však prichádza aj väčšia váha a záťaž na strechu. Preto je intenzívna zelená strecha vhodná napríklad pre terasy alebo strechy, ktoré slúžia ako oddychová zóna.
Tento typ zelenej strechy je viac podobný tradičným záhradám a ponúka priestor na pestovanie rôznych druhov rastlín.

Výhody zelených striech

Zlepšenie kvality vzduchu

Rastliny na zelených strechách absorbujú oxid uhličitý a emitujú kyslík, čo prispieva k lepšej kvalite vzduchu v mestských oblastiach. Vďaka tomu sa môže zmierniť negatívny vplyv znečisteného vzduchu na naše zdravie.

Izolácia a úspora energie

Zelené strechy poskytujú prírodnú tepelnú a zvukovú izoláciu, čím znižujú potrebu klimatizácie v lete a vykurovania v zime. Tým pádom dochádza k úspore energie a nižším nákladom na energie pre majiteľov budov.

Odtok dažďových vôd

Rastliny na zelených strechách absorbujú časť dažďovej vody, čo znižuje záťaž na kanalizačné systémy a riziko povodní. Táto schopnosť môže byť obzvlášť prospešná v oblastiach s častými záplavami.

Zlepšená mikroklíma

Vegetácia na zelenej streche znižuje teplotu okolitého prostredia, čím vytvára príjemnejšie a chladnejšie mestské prostredie. To je dôležité nielen pre komfort obyvateľov, ale aj pre udržanie biodiverzity v mestách.

Biodiverzita a habitat

Zelené strechy poskytujú prírodný habitát pre rôzne druhy rastlín a živočíchov, čím prispievajú k zvýšenej biodiverzite v mestských oblastiach. Táto biodiverzita môže mať pozitívny vplyv na ekosystém mesta a jeho okolia.

Na čo si dať pozor!

Strešné záhrady majú viaceré špecifiká a podmienky na ich vytvorenie sú úplne odlišné ako pri tvorbe klasickej záhrady. Nie každá strecha je na vytvorenie zelenej plochy vhodná. Záťaž pestovateľského substrátu môže byť totiž skutočne obrovská. V závislosti od hrúbky substrátu môže na 1 m2 dosiahnuť niekedy aj 400 až 600 kg.
Takisto musíme počítať s tým, že korene niektorých vysadených rastlín (najmä nízkych drevín pri intenzívnych výsadbách) sa časom rozrastú a preniknú aj tam, kde nebudú žiaduce. Nezriedka potom dokážu spôsobiť masívnejšie praskanie narušeného muriva. Vstupnou bránou pre ne môže byť pritom len malá trhlinka v hydroizolačnom plášti či murive pod strechou. Aj z tohto dôvodu by sme mali budovanie strešnej záhrady dobre zvážiť najmä pri starších a neudržiavaných budovách
Nevyhnutným predpokladom úspechu je dostatočne pevná strešná konštrukcia a kvalitná izolácia – hydroizolačný plášť. Z bezpečnostného hľadiska je praktické okolo celej strechy vybudovať aj zábradlie alebo murivo prevyšujúce úroveň strechy približne o 0,60 m – ak pôjde o intenzívnu výsadbu.

Máte otázky?

GDPR