Hydroosev

Hydroosev sa považuje za najvyspelejšiu technológiu siatia v súčasnosti.

Je to proces miešania osiva, mulčovacieho materiálu ,fixátoru , hnojiva a vody v správnom pomere vo vnútri nádrže zariadenia . Do zmesi sa obyčajne pridáva farbivo, pre presné určenie vysiatej pôdy.
Po zmiešaní materiálov hydroosevu v nádrži zariadenia nasleduje postrek homogénnej suspenzie na určené riešené plochy
Nástrek osiva sa aplikuje vysokým tlakom pomocou hadice a mulčovacie materiály a fixátory pomáhajú udržiavať osivo v mieste nastriekania dovtedy pokiaľ trávny porast nevyklíči.
Takto založený trávny porast chráni osievané plochy proti erózii , ale zároveň má aj estetickú a protiprašnú funkciu.
Na mnohých miestach so sťaženým prístupom je hydroosev jediným riešením na založenie trávneho porastu. Výsev je v tomto prípade veľmi bezpečný a veľmi racionálny a stáva sa úspešnou alternatívou založenia trávnika.Trávny druh a odroda v tomto type výsevu nie sú presne limitované, skôr sa vyberá podľa účelu, na ktorý má vysievaná plocha slúžiť.

Najčastejšie sa hydroosevom vysievajú:

  • eróziou poškodené pozemky
  • svahy okolo diaľnic a priehrad
  • parky , priemyselné zóny
  • lyžiarske zjazdovky, športové areály , golfové – – ihriská
  • skládky odpadu
  • extrémne terény
Pri hydrooseve nemá limitujúci význam kvalita osivového lôžka. Prípadné nerovnosti nemajú vplyv na kvalitu výsevu. Požadovaná kvalita sejbového lôžka závisí iba od spôsobu , akým sa bude vysievaná plocha ďalej využívať.
Hydroosev sa môže realizovať počas celého roku.

Pred

Po

Máte otázky?

GDPR

6 + 9 =