Ekologický posypový materiál – Zeotraction

dec 19, 2021

Hľadáte EKOLOGICKÝ posypový materiál?

👉/ZeoTraction, ZeoTraction Ultra/ 👈

ZeoTraction predstavuje plne ekologický posypový materiál pre zimnú údržbu ciest, chodníkov, parkovísk, a iných plôch, kde hrozí nebezpečenstvo šmyku vplyvom zimného počasia. Svojimi kvalitami plne nahrádza použitie posypovej soli alebo kremičitého piesku.

Výhody použitia ZeoTraction

  1. 100 % priateľský k životnému prostrediu – nepoškodzuje cesty, vegetáciu v okolí ciest a je neškodný pre zvieratá
  2. nenarúša povrch ciest, chodníkov a dlažby
  3. pôsobí proti šmyku a zároveň absorbuje vodu, čím znižuje potenciálne riziko opätovného vzniku poľadovice
  4. použiteľný pre domácnosti aj pre veľkoobjemové posypové vozidlá
  5. v porovnaní s pieskom, dokáže absorbovať vodu, príp. aj olejové škvrny a iné znečistenia
  6. po zime je možné posypový materiál zamiesť na trávnik pri okrajoch cesty, kde prevzdušní pôdu

Porovnanie s posypom cestnou soľou

Posypová soľ môže byť toxická pre rastliny a zvieratá. Spôsobuje zasolenie pôdy, čo negatívne vplýva na zdravotný a estetický stav vegetácie pozdĺž ciest a chodníkov. Môže preniknúť až do spodných vôd, kde sa dostáva k vodným zdrojom a znečisťuje životné prostredie. Zvieratá pri styku s cestnou soľou často trpia na poškodenie a podráždenie labiek.

Ekologický aspekt posypu

Využitie ZeoTraction je riešením problému zľadovatelých a klzkých ciest aj v oblastiach s vysokým stupňom ochrany prírody, príp. v oblasti vodných zdrojov pitnej vody. Svojim pôsobením nenarúša vegetáciu v okolí ciest, naviac po zimnom období môže byť zametený do trávnika, kde pôsobí ako pôdny kondicionér.

ZeoTraction – 4,99 €/25kg