Záhrada Bytča – Hliník nad Váhom

V skratke o celom projekte

Konkrétne o záhrade

Veľkosť záhrady

Terén

Prvky v záhrade

Trávnik

Závlaha

Dĺžka realizácie