Návrh a realizácia zelene

Návrh zelene

 • Prvoradé sú pre nás požiadavky zákazníka (investora)
 • Oboznámenie sa projektanta s riešenou plochou (obhliadka terénu – vytvorenie fotodokumentácie , premeranie plôch , výškopisné zameranie podľa potreby)
 • Návrh vhodného riešenia po konzultácii so zákazníkom priamo na mieste
 • Vypracovanie návrhu projektantom (Skica plôch – priestorovo funkčné riešenie , Výsadbový plán , Vytyčovací plán , Plán závlahy, 3D Vizualizácie , Video , Cenová ponuka a termín realizácie diela , celoročný plán údržby)
 • Prvotná konzultácia projektu prebieha hneď po vypracovaní štúdie návrhu a po odsúhlasení zákazníkom sa dopracujú potrebné technické výkresy
 • Výsledkom je vypracovaná projektová dokumentácia – splnenie aj tých najnáročnejších požiadaviek zákazníka

Realizácia zelene

 • Súkromné záhrady , parky
 • Zakladanie trávnikov – výsev , trávny koberec (mačinovanie) , hydroosev
 • Závlahový systém Rain and Bird
 • Spevnené plochy
 • Prvky drobnej architektúry (záhradné domčeky , vyvýšené záhony)

Návrh zelene

Realizácia zelene

Máte otázky?

GDPR

5 + 10 =